Bộ chia HDMI 1 ra 2 4K x 2K Dtech D...
Bộ chia HDMI 1 ra 2 4K x 2K Dtech D...

Bộ chia HDMI 1 ra 2 4K x 2K Dtech D...

Bộ chia HDMI 1 ra 2 4K x 2K Dtech D...
430,000đ
Mua hàng
Bộ chia VGA DTECH 1 CPU ra 2 Màn hì...
Bộ chia VGA DTECH 1 CPU ra 2 Màn hì...

Bộ chia VGA DTECH 1 CPU ra 2 Màn hì...

Bộ chia VGA DTECH 1 CPU ra 2 Màn hì...
150,000đ
Mua hàng
Bộ chia VGA 1 ra 4 250MHz Dtech DT ...
Bộ chia VGA 1 ra 4 250MHz Dtech DT ...

Bộ chia VGA 1 ra 4 250MHz Dtech DT ...

Bộ chia VGA 1 ra 4 250MHz Dtech DT ...
180,000đ
Mua hàng
Bộ chia VGA 1 ra 8 Dtech DT 7258...
Bộ chia VGA 1 ra 8 Dtech DT 7258...

Bộ chia VGA 1 ra 8 Dtech DT 7258...

Bộ chia VGA 1 ra 8 Dtech DT 7258...
280,000đ
Mua hàng
Bộ chia cổng HDMI 1 ra 8 4K x 2K Dt...
Bộ chia cổng HDMI 1 ra 8 4K x 2K Dt...

Bộ chia cổng HDMI 1 ra 8 4K x 2K Dt...

Bộ chia cổng HDMI 1 ra 8 4K x 2K Dt...
1,450,000đ 1,150,000đ
Mua hàng
Based on 1 reviews.