Cable AMP

Hiển thị:
Sắp xếp:
CÁP MẠNG AMP/COMMSCOPE CAT6A FTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSC..
4,150,000đ
Trước thuế: 4,150,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT5e UTP 3M COMMSCOPE 1-1859239-0 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconn..
86,000đ
Trước thuế: 86,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT5e UTP 1,5M COMMSCOPE 1-1859239-5 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netco..
68,000đ
Trước thuế: 68,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT5e UTP 2M COMMSCOPE 1-1859239-7 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconn..
78,000đ
Trước thuế: 78,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT6 UTP 2M COMMSCOPE 1-1859247-7 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconne..
80,000đ
Trước thuế: 80,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT6 UTP 1,5M COMMSCOPE 1-1859247-5 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect ..
70,000đ
Trước thuế: 70,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT6 UTP 3M COMMSCOPE 1-1859247-0 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconne..
90,000đ
Trước thuế: 90,000đ
CÁP MẠNG AMP/COMMSCOPE CAT6A FTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSC..
4,150,000đ
Trước thuế: 4,150,000đ
CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E FTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSCOPE...
2,850,000đ
Trước thuế: 2,850,000đ
CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E UTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSCOPE...
1,990,000đ
Trước thuế: 1,990,000đ
CÁP MẠNG AMP/COMMSCOPE CAT6 UTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSCO..
2,890,000đ
Trước thuế: 2,890,000đ
Cáp Cat 5 AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn 5E của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IE..
2,680,000đ
Trước thuế: 2,680,000đ

sitemap

CÔNG TY TNHH TM DV VI TÍNH TẤN HƯNG © 2020