Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI Ugreen 80688 CM541

3.390.000

Thương hiệu :
Brands
  1. Input: HDMI in (4K 30Hz hoặc thấp hơn)
  2. Ouput: HDMI out (1080P 60Hz hoặc thấp hơn)
  3. Cổng Capture: USB-C (1080P@60Hz hoặc thấp hơn)
  4. Audio Output: 3.5mm Stereo output
  5. Audio input: 3.5mm microphone input
  6. Line input: 3.5mm Mixing console input
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)