CÁP MẠNG UTP

Hiển thị:
Sắp xếp:
ETHERNET CAT7 CABLE UGREEN 11266 Giới Thiệu Sản Phẩm Dây mạng dạng dẹt Cat7 Ugreen 1126..
390,000đ 290,000đ
Trước thuế: 290,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 30800 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
850,000đ 750,000đ
Trước thuế: 750,000đ
CAT8 RJ45 U/FTP ETHERNET FLAT CABLE UGREEN 10983 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 U..
190,000đ
Trước thuế: 190,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 70172 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
380,000đ 350,000đ
Trước thuế: 350,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 30799 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
550,000đ
Trước thuế: 550,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 30795 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
390,000đ
Trước thuế: 390,000đ
ETHERNET CABLE COIL CAT 6 UTP UGREEN 11257 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 6 UTP 23A..
1,450,000đ 1,350,000đ
Trước thuế: 1,350,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 8M UGREEN 20163 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG CU Ugreen ..
99,000đ
Trước thuế: 99,000đ
ETHERNET CABLE COIL CAT 6 S/FTP UGREEN 70317 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 6 ..
5,900,000đ 5,500,000đ
Trước thuế: 5,500,000đ
ETHERNET CABLE COIL CAT 6 UTP UGREEN 11259 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 6 UTP 23A..
4,900,000đ 3,500,000đ
Trước thuế: 3,500,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 80433 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
280,000đ 240,000đ
Trước thuế: 240,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 80432 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
240,000đ 199,000đ
Trước thuế: 199,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 80431 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
180,000đ
Trước thuế: 180,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 80430 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
160,000đ
Trước thuế: 160,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN  80429 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP..
140,000đ
Trước thuế: 140,000đ
ETHERNET CABLE COIL CAT 7 S/FTP UGREEN 20516 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 7 S/FTP 23AW..
2,500,000đ
Trước thuế: 2,500,000đ
ETHERNET CABLE COIL CAT 7 S/FTP UGREEN 20515 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 7 S/FTP 23AW..
1,790,000đ 1,500,000đ
Trước thuế: 1,500,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70656 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
180,000đ
Trước thuế: 180,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70654 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
120,000đ
Trước thuế: 120,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70653 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
99,000đ
Trước thuế: 99,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70334 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
89,000đ
Trước thuế: 89,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70333 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
79,000đ
Trước thuế: 79,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70332 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
69,000đ
Trước thuế: 69,000đ
PATCH CORD CAT6A ULTRA SLIM UGREEN 70331 Giới Thiệu Sản Phẩm  Dây mạng Cat6A Ultra..
59,000đ
Trước thuế: 59,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 80728 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
1,200,000đ 980,000đ
Trước thuế: 980,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 80727 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
950,000đ 790,000đ
Trước thuế: 790,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 20M UGREEN 50181 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG&..
290,000đ 240,000đ
Trước thuế: 240,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 15M UGREEN 50180 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG&..
250,000đ 199,000đ
Trước thuế: 199,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 10M UGREEN 50178 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 2..
150,000đ 120,000đ
Trước thuế: 120,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 3M UGREEN 50175 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26..
90,000đ 70,000đ
Trước thuế: 70,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 70616 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
650,000đ 599,000đ
Trước thuế: 599,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN 70330 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP ..
280,000đ 250,000đ
Trước thuế: 250,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN  70329 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP..
240,000đ 220,000đ
Trước thuế: 220,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 2M UGREEN 50174 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG&n..
80,000đ 60,000đ
Trước thuế: 60,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 1M UGREEN 50173 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26..
70,000đ 50,000đ
Trước thuế: 50,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 12M UGREEN 50179 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG&..
190,000đ 160,000đ
Trước thuế: 160,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 5M UGREEN 50176 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26..
110,000đ 80,000đ
Trước thuế: 80,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 0,5M UGREEN 50172 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG..
60,000đ 40,000đ
Trước thuế: 40,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 10M UGREEN 50196 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG CU Ugreen..
220,000đ 180,000đ
Trước thuế: 180,000đ
CAT8 RJ45 S/FTP ETHERNET CABLE UGREEN  70328 Giới thiệu sản phẩm Cáp mạng Cat 8 S/FTP..
220,000đ 190,000đ
Trước thuế: 190,000đ
CÁP MẠNG AMP/COMMSCOPE CAT6A FTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSC..
5,500,000đ
Trước thuế: 5,500,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 50M CABLE UGREEN 20170 Cáp Mạng Ugreen 20170 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 50M&n..
450,000đ 350,000đ
Trước thuế: 350,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 40M CABLE UGREEN 20169 Cáp Mạng Ugreen 20169 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 40M&n..
350,000đ 299,000đ
Trước thuế: 299,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 30M CABLE UGREEN 20168 Cáp Mạng Ugreen 20168 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 30M  ..
290,000đ 250,000đ
Trước thuế: 250,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 25M CABLE UGREEN 20167 Cáp Mạng Ugreen 20167 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 25M&n..
270,000đ 220,000đ
Trước thuế: 220,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 20M CABLE UGREEN 20166 Cáp Mạng Ugreen 20166 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 20M&n..
240,000đ 190,000đ
Trước thuế: 190,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 15M CABLE UGREEN 20165 Cáp Mạng Ugreen 20165 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 15M&n..
180,000đ 150,000đ
Trước thuế: 150,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 10M CABLE UGREEN 20164 Cáp Mạng Ugreen 20164 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 10M&n..
150,000đ 120,000đ
Trước thuế: 120,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 5M UGREEN 20162 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG CU Ugreen ..
70,000đ
Trước thuế: 70,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 3M CABLE UGREEN 20161 Cáp Mạng Ugreen 20161 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 3M&nbs..
60,000đ
Trước thuế: 60,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 2M CABLE UGREEN 20160 Cáp Mạng Ugreen 20160 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 2M ..
50,000đ
Trước thuế: 50,000đ
Cáp Mạng Ugreen 20159 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 1M  Dây mạng bấm sẵn Cat6 UTP dài 1M Ugr..
40,000đ
Trước thuế: 40,000đ
Cáp Mạng Ugreen 20159 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 1M  Dây mạng bấm sẵn Cat6 UTP dài 1M Ugr..
40,000đ
Trước thuế: 40,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 0.5M CABLE UGREEN 20158 Cáp Mạng Ugreen 20158 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 0.5M ..
38,000đ
Trước thuế: 38,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 0.5M CABLE UGREEN 20158 Cáp Mạng Ugreen 20158 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 0.5M ..
38,000đ
Trước thuế: 38,000đ
CAT6 UTP GIGABIT 0.5M CABLE UGREEN 20158 Cáp Mạng Ugreen 20158 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 0.5M ..
38,000đ
Trước thuế: 38,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 10M UGREEN 50189 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 2..
Liên hệ
PATCH CORD CAT6 UTP 5M UGREEN 50187 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24..
110,000đ 90,000đ
Trước thuế: 90,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 3M UGREEN 50186 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24..
89,000đ 70,000đ
Trước thuế: 70,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 2M UGREEN 50185 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24..
69,000đ 60,000đ
Trước thuế: 60,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 1M UGREEN 50184 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24..
59,000đ 50,000đ
Trước thuế: 50,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 0,5M UGREEN 50183 Dạng Dẹt Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG..
49,000đ 40,000đ
Trước thuế: 40,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 5M UGREEN 20162 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 26AWG CU Ugreen ..
70,000đ
Trước thuế: 70,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 5M UGREEN 50194 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG CU Ugreen ..
129,000đ 120,000đ
Trước thuế: 120,000đ
CAT6 UTP 0,5M CABLE UGREEN 20157 Cáp Mạng Ugreen 20157 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 0,5M  ..
38,000đ
Trước thuế: 38,000đ
CAT6 UTP 2M CABLE UGREEN 11202 Cáp Mạng Ugreen 11202 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 2M  Dây ..
50,000đ
Trước thuế: 50,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT5e UTP 3M COMMSCOPE 1-1859239-0 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconn..
Liên hệ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT5e UTP 1,5M COMMSCOPE 1-1859239-5 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netco..
Liên hệ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT5e UTP 2M COMMSCOPE 1-1859239-7 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconn..
Liên hệ
CAT6 UTP 1M CABLE UGREEN 11201 Cáp Mạng Ugreen 11201 Cat6 UTP Đúc Sẵn Dài 1M  Dây ..
40,000đ
Trước thuế: 40,000đ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT6 UTP 2M COMMSCOPE 1-1859247-7 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconne..
Liên hệ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT6 UTP 1,5M COMMSCOPE 1-1859247-5 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect ..
Liên hệ
CÁP NHẢY PATCH CORD CAT6 UTP 3M COMMSCOPE 1-1859247-0 * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconne..
Liên hệ
CÁP MẠNG AMP/COMMSCOPE CAT6A FTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSC..
5,500,000đ 4,900,000đ
Trước thuế: 4,900,000đ
CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E FTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSCOPE...
3,900,000đ
Trước thuế: 3,900,000đ
CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT5E UTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSCOPE...
2,800,000đ
Trước thuế: 2,800,000đ
CÁP MẠNG AMP/COMMSCOPE CAT6 UTP 305M * Lưu Ý: Thương hiệu AMP Netconnect đã đổi tên thành COMMSCO..
3,200,000đ
Trước thuế: 3,200,000đ
Cáp mạng Cat6 đúc sẵn 0,5m chính hãng Ugreen 20157 cao cấp Giới thiệu : Cáp mạng Cat6  dài..
38,000đ
Trước thuế: 38,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 0,5M UGREEN 50190 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG CU Ugree..
55,000đ 50,000đ
Trước thuế: 50,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 3M UGREEN 50193 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG CU Ugreen ..
99,000đ 90,000đ
Trước thuế: 90,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 2M UGREEN 50192 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG CU Ugreen ..
78,000đ 70,000đ
Trước thuế: 70,000đ
LAN CABLE CAT5E UTP 10M UGREEN 30642 Cáp Mạng Cat5e UTP Đúc Sẵn Dài 10M Chính Hãng Ugreen 306..
95,000đ
Trước thuế: 95,000đ
PATCH CORD CAT6 UTP 1M UGREEN 50191 Cáp CAT6  Patch Cord  UTP 24AWG CU Ugreen ..
69,000đ 60,000đ
Trước thuế: 60,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11269 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 2M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
140,000đ
Trước thuế: 140,000đ
Cáp Mạng Cat6 UTP Ugreen 30833  Dài 1M Hỗ Trợ Tốc Độ 1Gbps Cáp Mạng Cat6 Pactch Cord Đầu..
80,000đ
Trước thuế: 80,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11229 Màu Đen Dài 0.5M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản Phẩm Cáp..
110,000đ
Trước thuế: 110,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11286 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 30M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản ..
850,000đ
Trước thuế: 850,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11277 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 1M5 Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản ..
130,000đ
Trước thuế: 130,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11274 Màu Đen Dài 15M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản Phẩm Cáp ..
480,000đ
Trước thuế: 480,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11273 Màu Đen Dài 10M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản Phẩm Cáp ..
380,000đ 320,000đ
Trước thuế: 320,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11272 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 8M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
290,000đ
Trước thuế: 290,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11270 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 3M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
180,000đ 160,000đ
Trước thuế: 160,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11268 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 1M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
120,000đ
Trước thuế: 120,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11271 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 5M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
240,000đ 220,000đ
Trước thuế: 220,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11276 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 1.5M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản..
130,000đ
Trước thuế: 130,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11262 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 3M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
160,000đ
Trước thuế: 160,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11275 Dạng tròn Màu Đen Dài 20M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản..
Liên hệ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11267 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 20M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản ..
450,000đ 390,000đ
Trước thuế: 390,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11265 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 10M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản ..
340,000đ 260,000đ
Trước thuế: 260,000đ
Cáp Mạng Cat 7 STP Ugreen 11263 Dạng Dẹt Màu Đen Dài 5M Hỗ Trợ Tốc Độ 10Gbps Giới Thiệu Sản P..
220,000đ
Trước thuế: 220,000đ

sitemap

CÔNG TY TNHH TM DV VI TÍNH TẤN HƯNG © 2020